Lokacija

FK Brodarac

Staro sajmište 6

11070 Novi Beograd, Srbija

Balon Brodarac - Tel. za informacije  +381 61 6178272